Làm sao để ẩn steam ?

Làm sao để ẩn steam hiện trên màn hình mỗi khi bật máy vậy ad ?

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.