Khoảng cách cần để pokemon bị thu hút bởi 1 lure?

Đã trả lời

Mình muốn biết có phải 1 pokemon bị thu hút ở pokestop chỉ xuất hiện gần stop nếu bạn đang ở trong phạm vi kích hoạt của nó không? Mình ngồi ngoài 1 pokestop và dùng 1 lure nhưng chẳng có gì xuất hiện ( ý mình là cái vòng quanh người chơi của mình không tới được vòng của pokestop ). Việc này có gây ra ảnh hưởng gì khiến mình không thấy pokemon không?

Bình luận
Chấp nhận

Video này mô tả về cách thức hoạt động của lure, theo đó, vòng người chơi cần cắt với vòng của Pokestop để lure hiệu quả. Nếu nó không cắt, bạn sẽ không thể tìm được Pokemon nào

Vì bạn nói vòng của bạn không tới được Pokestop, mình nghĩ do bạn đang ở khá xa Pokestop

Đã trả lời vào April 8, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.