Khi chạy mang vũ khí nào thì nhanh nhất?

Trong Counter-Strike: Global Offensive, tốc độ chạy thay đổi dựa vào vũ khí mang theo. Ví dụ, mang súng trường bắn tỉa sẽ bị chạy chậm đi còn mang súng ngắn sẽ chạy nhanh hơn nhiều.

Vậy trong game này mang vũ khí nào thì chạy nhanh nhất?

Bình luận
Chấp nhận

Dao hoặc bom nhé. Trừ khi bạn muốn bắn, nếu thế thì dùng khẩu  Tec 9 hoặc Five Seven

 

Bên khủng bố:

 

Dao - 250 Tốc lực
Bom - 250
Tốc lực

 

Lựu đạn - 245 Tốc lực

 

Tec 9 - 245 Tốc lực

 

Glock - 240 Tốc lực

 

PP Bizon - 240 Tốc lực

 

Desert Eagle - 230 Tốc lực

 

UMP - 230 Tốc lực

 

P90 - 230 Tốc lực

 

Mac 10 - 225 Tốc lực

 

SG556 - 220 Tốc lực

 

MP7 - 220 Tốc lực

 

Scout - 220 Tốc lực

 

Nova - 220 Tốc lực

 

AK47 - 215 Tốc lực

 

AWP - 200 Tốc lực

 

M249 - 195 Tốc lực

 

Bên chống khủng bố:

 

Dao - 250 Tốc lực

 

Lựu đạn - 245 Tốc lực

 

Five Seven - 245 Tốc lực

 

P2000 - 240 Tốc lực

 

Glock - 240 Tốc lực

 

PP Bizon - 240 Tốc lực

 

MP9 - 240 Tốc lực

 

Desert Eagle - 230 Tốc lực

 

UMP - 230 Tốc lực

 

P90 - 230 Tốc lực

 

M4A1 - 225 Tốc lực

 

Mac 10 - 225 Tốc lực

 

AUG - 220 Tốc lực

 

MP9 - 220 Tốc lực

 

Scout - 220 Tốc lực

 

Nova - 220 Tốc lực

 

AWP - 200 Tốc lực

 

M249 - 195 Tốc lực

Nguồn: http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=2591368

Đã trả lời vào August 31, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.