Kevlar với Helmet Gear bảo vệ bạn như thế nào?

Trong  Counter-Strike: Global Offensive, bạn có thể mua đồ bảo vệ Kevlar và Helmet  vào khoảng $1000. Những đồ này sẽ bảo vệ bạn trước sự tấn công của kẻ địch. Khi trang bị các đồ này, số 100 sẽ hiện cạnh trạng thái sức khỏe: đấy rõ ràng là giá trị chỉ thị cho tình trạng giáp

Qua thời gian, khi bạn bị đánh bởi kẻ thù, đồ của bạn sẽ “hỏng” và không dùng được nữa. Số chỉ thị tình trạng đồ sẽ giảm mỗi lần bạn bị đánh, và đương nhiên cả sức khỏe của bạn cũng giảm luôn.

Giáp bảo vệ bạn như thế nào? Ví dụ, nếu số chỉ tình trạng giáp của mình ở mức 6 thì có bảo vệ tốt được như khi số chỉ ấy ở mức 100 hay không? Hay giá trị tình trạng giáp sẽ ảnh hưởng đến mức độ bảo vệ của giáp?

Đã hỏi vào September 2, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Áo giáp + Mũ bảo hiểm:

  • Giảm thiểu sát thương ở một mức độ nhất định tùy thuộc vào loại súng
  • Áo giáp chỉ dùng được khi bị đánh vào ngực, bụng và cánh tay
  • Mũ chỉ dùng được khi bị đánh vào đầu
  • Áo giáp không làm giảm sát thương cho chân

Cơ chế hoạt động (được giải thích bằng cách sử dụng các ví dụ):

  • Khẩu MP9 có tỷ lệ phần trăm giảm thiệt hại cố định là 50%.
  • Nếu không có giáp, ở cự ly gần và bị bắn trúng bụng, MP9 gây ra 32 điểm tổn thương sức khỏe
  • Với áo giáp, nếu bị bắn ở cùng cự ly và vị trí, MP9 gây 16 điểm tổn thương sức khỏe và 16 điểm thiệt hại cho giáp
  • Với chỉ 4 điểm giáp còn lại, nếu bị bắn ở cùng cự ly và vị trí, MP9 gây 28 điểm tổn thương sức khỏe và 4 điểm thiệt hại cho giáp. Khi đã đạt đến mức tối đa của khả năng giảm thiểu hại, nhưng không còn điểm nào có thể trừ được ở điểm giáp thì sẽ trừ vào điểm sức khỏe
  • Thiệt hại cho cả giáp và HP được làm tròn trước khi được áp dụng. Sát thương cho sức khỏe được làm tròn xuống còn thiệt hại cho giáo được làm tròn lên

Mức giảm thiểu thiệt hại cố định cho mỗi sung có thể tìm thấy tại đây.

Ví dụ trên được lấy tại đây.

Có một câu trả lời khác tại đây. Các thông số của hai cái hơi khác nhau chút, nhưng mà mình cũng không biết cái nào là bản mới hơn và hiện tại thì mình không thể tự kiểm chứng được.

Cuối cùng, mình tìm thấy một topic khá hay ở các diễn đàn steam. Nó giúp đỡ mình rất nhiều về mấy thứ mình còn chưa rõ. Thử đọc nó ở đây nhé.

Mong sẽ giúp đỡ được bạn.

Đã trả lời vào September 2, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.