Hình trái tim xung quanh Pokéstop có ý nghĩa gì?

Đã trả lời

Chuyện là hôm trước tớ đang đi bộ và tìm xem có Pokéstop nào ở khu đó không thì thấy có 2 cái, nhưng 1 cái trông hơi khác so với bình thường. Khi tớ nhấn vào Pokéstop đó, có trái tim nổi xung quanh nó.

Thế cái trái tim đó có ám chỉ điều gì đặc biệt ko hở các bạn?

Hình trái tim xung quanh Pokéstop có ý nghĩa gì?

Đã hỏi vào September 27, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Trái tim nổi xung quanh pokestop có nghĩa là có ai đó đã dùng lure mode. Do đó, sẽ có nhiều pokemon hơn bị thu hút đến pokestop đó cho tới khi hết tác dụng của lure mode.

Đã trả lời vào September 27, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.