Great Ball ở PokeStops?

Theo như câu hỏi này thì từ level 12, bạn sẽ bắt đầu nhận được Great Ball khi lên level.

Mình hiện tại đang ở level 6 và chỉ toàn nhận được những quả bóng bình thường ở Pokestops thôi.

Liệu ở level nào đó ( có thể sau level 12), pokestops sẽ bắt đầu cho những quả bóng tốt hơn không

Bình luận
Chấp nhận

Tớ đang ở level 12 đây. Một khi bạn mở khóa được great ball, nó sẽ rơi ở Pokestops. Great ball thì khó lấy hơn so với pokeball thông thường nhé

Đã trả lời vào August 21, 2016
Bình luận

Tất cả các items sẽ lấy được tại pokéstops đều yêu cầu bạn phải mở khóa trước đã.

Sau khi bạn đạt đến level cần thiết thì bạn sẽ bắt đầu nhận được great ball.

Đã trả lời vào August 21, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.