Giới hạn số lượng candy nhận được?

Đã trả lời

Tui đã chơi Pokémon Go kể từ hồi nó mới ra mắt và đã dùng “Transfer” để giúp  tăng level của các Pokémon khác. Tuy nhiên, tui chỉ nhận được 1 candy mỗi khi chuyển 1 Pokémon thành Professor. Có phải lượng candy nhiều nhất nhận được từ 1 Pokémon là 1 không? hay phải kích hoạt cái gì đó để nhận được hơn 1 candy

Đã hỏi vào September 28, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bạn sẽ chỉ nhận được 1 candy với mỗi Pokemon mà bạn chuyển đổi thôi, kể cả khi Pokemon đó đã tiến hóa.

Khi bạn bắt được 1 Pokemon, bạn sẽ luôn nhận được 3 candy.

Khi bạn có được 1 Pokemon nhờ ấp trứng, bạn thường sẽ nhận được nhiều candy miễn phí hơn.

Đã trả lời vào September 28, 2016
Bình luận

bạn sẽ luôn nhận được 1 candy  khi transfer pokemon, chẳng có cách nào để nhận nhiều hơn được đâu

Đã trả lời vào September 28, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.