Dùng lure mode với nhiều Pokestop trong bán kính?

Trong khu vực mình ở có 1 vài Pokestop  trong bán kính mà có thể dùng cùng lúc. Vậy nếu mấy người bạn và mình dùng lure mode cho mỗi Pokestop, hiệu ứng sẽ lan đến cả các Pokestop kia khiến nó hiệu quả hơn hay không? Hay chỉ khiến phí lure mode thôi?

Bình luận

Có đó. Bọn mình mới thử xong. Tỉ lệ Pokemon xuất hiện cho 1,2 và 3 rõ ràng có tăng. Mặc dù cũng có thể do thay đổi tự nhiên nên bọn mình không rõ nó có tăng theo đường thẳng hay không. nhưng đúng là số Pokemon đến mỗi Pokestop đã tăng lên đáng kể.

 

À mà dùng thêm cũng Incense cũng tăng hiệu quả đó :)

Đã trả lời vào October 2, 2016
Bình luận

Có đó. Tớ vừa ở 1 khu có 4 cái stop và mỗi cái đều đang dùng lure. Mỗi stop đều xuất hiện Pokemon và từ 4 trở đi, Pokemon sẽ xuất hiện không ngừng

Đã trả lời vào October 2, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.