Đòn tấn công mạnh nhất 1 Pokémon có thể có?

Trong Pokémon Go, mỗi Pokémon sẽ có 1 đòn tấn công và 1 đòn tấn công phụ với nhiều loại sức mạnh tấn công khác nhau. Đòn mạnh nhất tớ từng thấy là 60 nên tớ cứ nghĩ nó là cao nhất rồi, nhưng hôm nay, tớ tiến hóa Raticate và nó có 70 Hyperbeam.

Vậy thì đòn tấn công mạnh nhất 1 Pokémon có thể có là gì hả các bạn?

Mạnh nhất về mặt thiệt hại đơn thuần (raw damage) chưa chắc đã mạnh về damage/second đâu nha bạn

vào October 3, 2016.
Bình luận
Chấp nhận

Xét về mặt thiệt hại của 1 đòn tấn công riêng lẻ thì mạnh nhất là Solarbeam và Hyperbeam với 120. Tuy nhiên, không phải vì gây ra thiệt hại nhiều mà có nghĩa nó là tốt nhất, vì cả 2 đều là đòn tấn công đặc biệt, yêu cầu năng lượng 100 và tấn công rất chậm.

Nếu bạn muốn xem các đòn tấn công với DPS cao nhất ( thiệt hại/giây), click vào Google Spreadsheet này. DPS là thước đo tốt hơn để xem đòn tấn công nào là tốt nhất. Lưu ý là sau bản cập nhật thiệt hại lớn của Niantic, hầu hết các đòn tấn công đều tương đối liên quan đến DPS, do đó còn là vấn đề về hệ chứ không chỉ DPS. Ngoài ra, sau bản cập nhật này, đòn tấn công đặc biệt đã được buff rất nhiều nên sử dụng đòn này sẽ hiệu quả hơn nhiều so với đòn tấn công thông thường.

Đòn tấn công tốt nhất là:

Pound cho đòn tấn công thông thường tại 13 DPS với tốc độ tấn công 540 ms

Stone Edge cho đòn tấn công đặc biệt tại 32 DPS với tốc độ tấn công 3100 ms

Đòn bảo vệ tốt nhất là:

Bubble cho tấn công thông thường tại 6 DPS

Stone Edge cho tấn công đặc biệt tại 20 DPS

Đã trả lời vào October 3, 2016
Bình luận

Psystrike có sức mạnh là 70 giống như Hyperbeam. Cả 2 hiện tại đều là đòn tấn công mục tiêu riêng lẻ mạnh nhất trong game.

Tiếp theo là Thunder & Solar Beam với sức mạnh là 65 .

Có 11 đòn tấn công có sức mạnh là 60

 

Đã trả lời vào October 3, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.