Điều gì sẽ xảy ra khi chuyển đổi 1 Pokemon thành Professor?

Đã trả lời

Khi mình bắt 1 Pokemon hoặc khi mình chọn trong menu, mình có thể chọn 1 tùy chọn là “TRANSFER”

Điều gì sẽ xảy ra khi chuyển đổi 1 Pokemon thành Professor?

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi mình chuyển nó thành Professor?

Bình luận
Chấp nhận

Khi bạn chuyển đổi 1 Pokemon thành Professor, bạn sẽ nhận được Candy trong khi chuyển đổi 1 Pokemon. Nhưng nhớ cẩn thận đấy, vì bạn không thể lấy lại Pokemon sau khi đã chuyển thành Professor đâu

 

Đã trả lời vào July 26, 2016
Bình luận

Chuyển đổi Pokemon sang Professor là 1 cách để loại bỏ vĩnh viễn Pokemon trong kho của bạn.

Để trao đổi khi chuyển đổi, Professor sẽ cho bạn 1 ít Candy. Chỗ Candy này có thể dùng để tăng sức mạnh hoặc tiến hóa Pokemon. Tuy nhiên, lưu ý rằng số Candy này giới hạn với 1 số ‘ gia đình’ của Pokemon đã được chọn.

Đã trả lời vào July 26, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.