Coconut Wheel (bánh vòng màu hồng) sẽ di chuyển theo hướng nào nếu nó bị ăn?

Em biết chắc là mấy cái bánh vòng hồng này sẽ di chuyển theo hướng ta đổi kẹo, nhưng còn trong trường hợp nó bị ăn không trực tiếp theo cách nào đó thì sao? Khi đấy nó sẽ di chuyển theo hướng nào? Có công thức chung nào cho cái này không?

Bình luận

Theo anh biết thì bánh đấy sẽ có hướng ngẫu nhiên nếu bị ăn không trực tiếp bởi người chơi, gần giống hướng của kẹo cứng được tạo ngẫu nhiên. Anh cũng chưa nhìn thấy một hướng nhất định nào được ưu tiên hơn dựa vào việc bánh vòng Coconut Wheel được phá hủy như thế nào.

Đã trả lời vào August 22, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.