Có Ultra hoặc Master Ball trong Pokémon GO không?

Có Ultra Ball hoặc Master Ball trong Pokémon GO không các bạn ơi? Hiện tại mình mới thấy có PokéBall thông thường và Great Ball thôi.

Đã hỏi vào September 15, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bác sẽ nhận được ultra ball khi level của bác tăng. Ultra bball sẽ bắt đầu xuất hiện tại pokestop khi bác đạt level 20.

Còn master ball thì có trong code của game đó, nhưng vẫn chưa thấy trong game. Em đoán là Niantic ra mắt khi họ cho thêm các tính năng và level sau này.

Đã trả lời vào September 15, 2016
Bình luận

Tại level 12, người chơi sẽ unlock được Great Ball và tại level 20 sẽ unlock được Ultra Ball. Tại các level đó, người chơi cũng có thể nhận được Great hoặc Ultra Ball tại  Pokestop.

Master Ball thì có trong code game nhưng chưa được ra mắt công chúng.

Danh sách các phần thưởng khi lên level có thể được tìm thấy tại đây

Đã trả lời vào September 15, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.