Có thời gian tối đa cho Pokemon ở phòng gym không?

Mình muốn hỏi về thời gian tối đa mà Pokemon có thể ở tại phòng gym.

Tại vì mình có 1 chuyến đi xa mới đây, tại đó có 1 phòng gym mà mình đã đánh chiếm sau đó và để 1 Pokemon của mình ở lại phòng gym đó.

Tuy nhiên đã 12 ngày rồi mà Pokemon vẫn chưa về với mình

Vậy thì Pokemon có tự quay về với mình sau 1 thời gian không hay mình phải chờ tới khi có ai đó chiếm được phòng gym?

 

Bình luận
Chấp nhận

Không có thời gian tối đa cho 1 Pokemon trước khi nó quay trở về 1 cách tự động. Nó phải bị đánh bại và đạt 0 CP trước khi trở về với bạn.

Hệ thống động lực là cách để thoát khỏi sự trì trệ của hệ thống phòng gym cũ, khi mọi người chỉ ngồi tại phòng gym cả tháng để kiếm xu trong khi không thực sự chơi. Khi 1 Pokemon mất đi động lực, nó sẽ bị đá ra khỏi phòng gym, nhưng không phải ngay lúc đó. Thay vào đó, ngay cả khi động lực của Pokemon giảm xuống 0, nó vẫn phải bị đánh bại 1 lần trước khi bị đá ra khỏi phòng gym

Đã trả lời vào February 10, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.