Có thể tích lũy candy từ egg trong Pokemon Go không?

Mình mới có được 1 em Dratini từ 10km egg, và nhận được 22 candy. Nếu mình lại nhận được 1 em Dratini nữa từ 10km egg thì mình có được 44 candy không?

Số lượng candy bạn nhận được là ngẫu nhiên, nhưng bạn sẽ luôn luôn nhận được candy cho pokemon tree mà bạn đã nhận

vào October 9, 2016.

@sansa; cậu nên post cái này như 1 câu trả lời chứ :))

vào October 9, 2016.
Bình luận
Chấp nhận

Có thể được bạn nha

  1. Multiple Candies: candy có từ việc ấp trứng là ngẫu nhiên từ 3-35. Trong trường hợp của bạn, bạn nhận được 22 candy cho Dratini, và ấp 1 Dratini khác có thể nhận được số candy khác
  2. Pokemon hiếm : có những Pokemon hiếm khi xuất hiện. và 1 số Pokemon có thể hiếm đối với bạn ( hoặc không) có thể tìm được nhờ trứng, các Pokemon này sẽ khác nhau dựa theo bảng phân loại khoảng cách, 2km, 5km và 10km

    RE: Có thể tích lũy candy từ egg trong Pokemon Go không?

Đã trả lời vào October 9, 2016

Làm thế nào để nhét vừa 1 Snorlax vào 1 quả trứng? 😀

vào October 12, 2016.

@baongoc: giống cách bạn nhét nó vào pokeball thôi =))

vào October 12, 2016.
Bình luận

Tổng số Dratini candy của bạn sẽ là tích lũy của tất cả Dratini candy mà bạn nhận được.

Số lượng candy mà bạn nhận được từ 1 trứng là ngẫu nhiên

Nên nêu bạn:

  • Có 1 Dratini ( 1 trong 17 10km egg Pokemon: ~6% trừ đi tỉ lệ không biết, vì bạn có thể nhận được Pokemon level thấp hơn nên mình sẽ giảm 1 nửa, còn ~3%) và
  • Bạn sẽ nhận được từ 3-35 candy ( nó sẽ được phân bổ ngẫu nhiên: ~3%)
  • Và nếu bạn không nhận được candy từ việc bắt Pokemon

Thì bạn sẽ nhận được 44 Dratini Candy ( 0,1%)

Đã trả lời vào October 9, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.