Có thể nhận được huy chương Ace Trainer nữa không?

Đã trả lời

Với việc cải tổ lại hệ thống phòng gym, hệ thống cũ lienen quan đến phòng gym đào tạo đã bị xóa đi. Tuy nhiên, có một cái huy chương gắn liền với các phòng gym đào tạo thân thiện thông qua các cuộc chiến gọi là Ace Trainer

Có thể nhận được huy chương Ace Trainer nữa không?

Liệu có phải không thể kiếm được huy chương này nữa không? hay có cách nào mới để kiếm được huy chương này không?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn không thể kiếm được huy chương này với hệ thống phòng gym mới. Nhưng nó vẫn sẽ được lưu trong mục thành tựu của bạn để lưu trữ

Đã trả lời vào August 10, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.