Có thể làm dùng freeze spell một quả bomb được không?

Đã trả lời

Mình thắc mắc không biết là trong Clash of Clans có thể dùng freeze spell lên bomb được không?

Nếu như bọn hog của mình đang đi lần mò, đập vào những thứ xung quanh chúng một cách vô ý mà trong khi đó chúng đang tiến gần tới chỗ bị gài bomb thì liệu mình dùng freeze spell làm cho quả bomb tạm ngừng hoạt động một lúc để bọn hog đi qua liệu có được chứ?

Bình luận
Chấp nhận

Trong phiên bản hiện thời thì bạn không thể dùng freeze spell lên các loại bomb: bomb thường, giant bomb, air bomb hay spring trap tuy nhiên lại có thể sử dụng spell này với hidden tesla (một loại bẫy trong CoC). Loại bẫy này sẽ tạm ngừng kích hoạt ngay cả khi freeze spell được ếm lên ngay trước khi nó phát nổ. Nói tóm lại thì vẫn rất tiếc là theo update 7/30/15 thì bạn không thể sử dụng freeze spell với bomb đâu.

Đã trả lời vào August 9, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.