Có thể dùng vài quả berry 1 lúc để có tác dụng tổng hợp không?

Đã trả lời

Trong bản phát hành thứ 2, các loại berry mới được thêm vào game, với nhiều tác dụng khác nhau. Mình thắc mắc có thể dùng mấy berry một lúc để tăng hiệu quả với Pokemon được không?

VD: nếu bạn dùng Pinap Berry, sau đó Nanab Berry, thì có tác dụng của cả 2 loại berry với Pokemon không? Hay chỉ có hiệu quả của loại berry dùng sau ( là Nanab trong trường hợp này )

Bình luận
Chấp nhận

Không bạn nhé, chỉ được dùng 1 quả berry trong lúc gặp Pokemon thôi. Do đó, bạn không thể dùng pinap+nanab trên cùng 1 Pokemon được. Berry được dùng sẽ như 1 biểu tượng trên Pokemon. 1 khi biểu tượng đó biến mất, khi bạn không bắt được Pokemon, bạn có thể dùng berry khác.

RE: Có thể dùng vài quả berry 1 lúc để có tác dụng tổng hợp không?

RE: Có thể dùng vài quả berry 1 lúc để có tác dụng tổng hợp không?

Đã trả lời vào March 21, 2017
Bình luận

 Không được. nếu bạn dùng 1 quả berry rồi thì các quả khác sẽ không được chọn cho tới khi quả kia hết tác dụng (vd: cho lần bắt tiếp theo )

Đã trả lời vào March 21, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.