Có thể dùng Legendary trong một trận chiến phòng gym không?

Đã trả lời

Mình biết là không thể để 1 Pokemon Legendary ở phòng gym để bào vệ phòng gym được, và mình cũng biết có thể dùng Legendary để chiến đấu với Raid Boss. Nhưng mình nghe một vài người nói không thể dùng Legendary để tấn công phòng gym. Có ai có thể cho mình biết liệu như thế là đúng hay sai không?

Bình luận
Chấp nhận

Được chứ bạn, mình vừa dùng một em Articuno để tấn công một phòng gym đây

Bạn cũng có thể dùng nhiều ẻm legendary giống nhau để tấn công phòng gym. Trường hợp khủng nhất là ở video dưới đây:

https://youtu.be/FGwAdwt7Lgk

Người chơi trong video này đã dùng 6 em Articuno để tấn công một phòng gym

 

Đã trả lời vào August 10, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.