Có thể đổi team không trong Pokemon Go không?

Đã trả lời

Các bạn cho tớ hỏi cái, có thể đổi sang team khác được không? hay 1 khi chọn team rồi thì sẽ ở team đó vĩnh viễn?

Đã hỏi vào September 24, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Không được bạn ạ, 1 khi chọn đội là sẽ ở đội đó vĩnh viễn, nhưng bạn có thể tạo 1 tài khoản mới và yêu cầu xóa tài khoản cũ đi ( ở trên website của Pokemon Go). Vấn đề là nếu bạn muốn đổi đội bằng cách đó thì bạn sẽ bị mất hết những gì đã đạt được và phải làm lại từ đầu.

Đã trả lời vào September 24, 2016

Có tin đồn là trong bản cập nhật sẽ thay đổi cái này. Bạn sẽ có thể truy cập vào box, giống như trong game chính. Chưa thấy xác nhận gì, nhưng mình nhớ mình đã xem trên page nào đó về chuyện này rồi.

vào September 24, 2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.