Có thể đổi chế độ game với loại hình game trong khi máy chủ đang chạy không?

Mình đang trong quá trình cấu hình một máy chủ CS:GO và mình đang băn khoăn không biết liệu chế độ game và loại hình game có thể thay đổi ngay, tốt nhất là từ trong các trò chơi bằng cách bình chọn, mà không cần phải khởi động lại quá trình mấy chủ không nhỉ?

Hiện tại mình đang chạy máy chủ ở chế độ Classic Competitive nhưng dưới đây là sự kết hợp của chế độ chơi và loại hình chơi mà sinh ra các chế độ chơi khác nhau:

Mode          game_mode  game_type
Classic Casual       0      0
Classic Competitive    0      1
Arms Race         1      0
Demolition         1      1

Từ các tài liệu mình vừa đọc được tính đến thời điểm này, khi bạn khởi động quy trình máy chủ sẽ có thiết lập như bên dưới:

srcds -game csgo -console -usercon +game_type 0 +game_mode 1 +mapgroup mg_bomb +map de_dust2

 

Có thể thay đổi chế độ game và loại hình game trong khi máy chủ vẫn chạy không?

Đã hỏi vào September 5, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Có, hoàn toàn có thể làm được điều này. Vấn đề là chế độ trò chơi sẽ không được áp dụng cho đến khi việc thay đổi bản đồ xảy ra. Vì vậy, ví dụ nhập lệnh sau trong giao diện điều khiển (console) sẽ cho hiệu quả mong muốn:

 

rcon_password fooBarBaz 
rcon game_mode 1 (classic competitive)
rcon changelevel de_any

 

việc này sẽ thay đổi chế độ trò chơi và thay đổi cả cấp độ hiện tại nhờ vậy áp dụng chế độ game mới. Chú ý là cái này dựa cấu hình máy chủ NFO của mình (máy chủ Nuclear Fallout)

Đã trả lời vào September 5, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.