Có thể đấu thêm 1 vòng không?

Đã trả lời

Nếu những người cuối cùng của cả 2 team đều chết cùng lúc ( do lựu đạn chẳng hạn ), thì bên nào sẽ thắng? có thể thêm 1 vòng đấu nữa không? Nếu có, vòng này có được tính trong 30 vòng thi đấu không>

Tớ cũng không chắc lắm đâu, mà 3kliksphilip có làm 1 video giống thế này, và nhận ra luôn có 1 người chết trước. ngoài ra, tớ nghĩ thêm 1 vòng nữa chả được ích gì, vì nếu mọi người đều tèo, CT sẽ tiếp tục làm việc và dừng T trồng thêm và phát nổ.

vào April 26, 2017.
Bình luận
Chấp nhận

Lầu trên nói chuẩn đó, không thể được đâu, sẽ luôn có 1 người chết chết trước, ngay cả khi thời gian chỉ khác nhau đến hàng mili giây. Có thể có trường hợp này trong CS phiên bản trước do lựu đạn, nhưng không thể trong CS:GO

Đã trả lời vào April 26, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.