Có thể đá Pokemon ra khỏi phòng gym đối địch bằng cách giảm level phòng gym không?

Khi bạn chiến đấu ở phòng gym, bạn sẽ kiếm được 1 ít XP cho mỗi Pokémon mà bạn đánh bại kể cả khi không thể đánh bại tất cả Pokémon ở phòng gym. Với mỗi chiến thắng, phòng gym sẽ bị giảm chỉ số uy tín ( prestige) của nó.

Vì level của phòng gym có liên quan đến chỉ số uy tín này, có thể giảm level của phòng gym và đá một trong những Pokémon hiện có ở phòng gym ra ngoài khi số lượng Pokémon ở đó đã là tối đa không?

Ví dụ nhé, nếu mình chiến đấu với 1 phòng gym level 3 với 3 Pokémon trong đó. Nếu mình chiến thắng, level gym sẽ giảm xuống còn 2, có thể nào 1 trong những Pokémon đó (có lẽ là Pokémon với CP thấp nhất) bị out khỏi phòng gym không?

Không phải là có thể hay không, mà thực sự đó là mục đích của phòng gym, không thì bạn tham gia trận chiến ở đó làm gì?

vào October 2, 2016.
Bình luận
Chấp nhận

Có, nếu bạn đánh bại 1 Pokemon nhiều lần và level của gym bị giảm, Pokemon yếu hơn sẽ bị đá ra ngoài

Đã trả lời vào October 2, 2016
Bình luận

Các level prestige sẽ tạo ra level của phòng gym, và bạn có thể có thêm 1 chỗ với mỗi level. Thêm 1 pokemon vào phòng gym sẽ được +2000 prestige

  • 2000
  • 4000
  • 8000
  • 12,000
  • 16,000
  • 20,000
  • 30,000
  • 40,000
  • 50,000

 

Nếu bạn vượt được 1 cấp, số lượng chỗ sẽ thay đổi và việc đá Pokemon yếu nhất ra là cần thiết.

VD, 1 phòng gym có 8200 prestige với 3 pokemon, mất 2500 còn 5700, sẽ từ level 3 xuống level 2. Và pokemon yếu nhất sẽ bị đá ra ngoải.

Đã trả lời vào October 2, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.