Có thể bắt raid boss khi Pokemon Box đã đầy không?

Khi Pokemon Box bị đầy, bạn không thể bát Pokemon hoang dã hay lấy trứng từ Pokestop.

Hạn chế này có áp dụng cho raid không? hay mình vẫn có thể chiến đấu và bắt raid boss ngay cả khi Pokemon Box đã đầy?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn vẫn có thể tấn công raid boss khi Pokemon box đã đầy. Tuy nhiên, bạn không thể bắt được raid boss sau đó, bạn sẽ nhận được 1 thông báo rằng kho của bạn đã đầy ( và nếu bạn chưa nâng cấp lên 1000 thì có thể nâng cấp trong cửa hàng). Sau đó bạn sẽ bị kick ra khỏi bản đồ (trừ khi ấn vào”Go to upgrades” thì sẽ đưa vào shop để mau đồ).

Nếu gặp phải tình huống này, bạn vẫn có thể bắt được boss. Bạn sẽ chuyển 1 Pokemon đi hoặc nâng cấp kho. Hoặc cũng có thể lờ raid boss đi nếu muốn.

Sau đó, giả sử boss chưa rời khỏi phòng gym và bạn vẫn đang ở đúng tầm của phòng gym, bạn có thể nhấn vào phòng gym là sẽ được chuyển thẳng đến đoạn bắt boss. Nhưng đoạn này vẫn hơi bị lỗi, bạn có thể hoặc không thể biết được CP mà bạn sẽ có được ( 1 số lỗi khi vào lại sẽ dẫn đến CP sai) và thỉnh thoảng bạn sẽ bị “Error” và không thể vào được.

Đã trả lời vào April 10, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.