Có phải tất cả skin đều có cả 5 trạng thái?

Có phải tất cả các skin có trong game có cả 5 trạng thái?

Ví dụ, đôi súng  Dual Beretta Demolitions có lớp ngoài màu cam tuyệt đẹp khiến mình nhớ đến mấy bộ điều khiển Time Crisis, nhưng dù gì đi nữa, Steam Market không có bất kỳ cái nào mà là Minimal Wear hay Factory New.

Mình đang nghĩ rằng các skin có toàn bộ 5 trạng thái, Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, và Battle-Scarred.

Điều này vẫn đúng với tất cả các skin khác, hay skin này chỉ là do may mắn?

Bình luận
Chấp nhận

Không. Một số skin không có 5 trạng thái đó, ví dụ:

 

enter image description here

 

Đã trả lời vào September 2, 2016
Bình luận

Không phải tất cả các skin đều xuất hiện với 5 trạng thái. Ví dụ như là Desert Eagle | Hypnotic hay MP9 | Hypnotic.Cả 2 cái này đều chỉ có trạng thái Factory New hay Minimal Wear.

 

Lý do đằng sau việc này đó là, skin nhìn sẽ rất ghê nếu nó là Well Worn.

 

Nếu bạn tạo skin riêng, bạn có thể định hình cho nó và skin đó chỉ có trong các tính chất mà bạn muốn.

 

Đôi súng Dual Berettas | Demolition chỉ có sẵn với một cấp trang phục giữa 0.26 và 0.60, cái là Field-Tested, Well-Worn và Battle-Scarred. Bạn có thể tìm những giá trị này, ví dụ  CS:GO Stash.

Đã trả lời vào September 2, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.