Có phải phần thưởng tại Pokéstop chỉ được nhận một lần không?

Bình thường, mình có thể quay tại Pokéstop, nhưng do lỗi server hoặc các ứng dụng khác, mình không thể nào nhấn vào mấy cái bong bóng trong đó chứa các vật phẩm để lấy vật phẩm đó được.

Bắt buộc đóng ứng dụng vào lúc đó sẽ cho thấy Pokéstop đã xác nhận rồi, và nó biến thành màu tím.

Nếu những bong bóng đó chưa được nhấn vào thì mình vẫn có thể nhận phần thưởng từ Pokéstop đó chứ?

Đã hỏi vào September 27, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Không, bạn không cần nhấn vào bóng  đâu. Bạn chỉ cần để nó nổi lên trên và biến mất, hoặc nhấn nút “X” và đóng lại là bạn sẽ thu được vật phẩm.

Đã trả lời vào September 27, 2016
Bình luận

Bạn có thể vào trang của huấn luyện viên ( phía dưới bên trái) và nhấn vào Journal. Bạn sẽ thấy tất cả phần thưởng đã lấy được từ Pokestop, bao gồm cả các bong bóng chưa nhấn vào, để xác nhận các vật phẩm bạn nhận được, ngay cả khi game bị mất kết nối hoặc lỗi sau khi quay và bạn không thấy bất cứ phần thưởng nào

Đã trả lời vào September 27, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.