Có phải mọi người đều bắt gặp Pokémon giống nhau không?

Đã trả lời

T đang thắc mắc là có phải mọi người đều sẽ thấy những con Pokemon giống nhau trên bản đồ không? Thế nếu mà t bắt hết mấy con xung quanh mình thì người khác không được miếng nào à?

Bình luận
Chấp nhận

Cái này lấy trên Reddit nhé:

    • Pokémon sẽ xuất hiện cùng một nơi cho tất cả mọi người.

 

    • Tất cả mọi người đều có thể bắt được con Pokémon ấy.

 

    • Trong trường hợp một người chơi đã bắt được Pokémon rồi, tất cả những người còn lại vẫn bắt được nó.

 

    • Pokémon bắt được sẽ có điểm CP tùy vào level người chơi.

 

Chơi nhiều thì sẽ thấy mấy cái trên đều đúng cả. Nếu ai dùng Incense để thu hút Pokémon thì có thể kết quả sẽ khác vì Incense chỉ có tác dụng đối với chính người chơi thôi.

Đã trả lời vào July 16, 2016
Bình luận

Lần trước tui đi với gấu thì thấy cùng một con Pokemon ở cùng một chỗ, cả hai đều bắt được mà.

Đã trả lời vào July 16, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.