Có lợi ích gì không khi để dành máy ấp cho trứng 5 và 10km?

Vì máy ấp khá là ít và đắt nên mình muốn để dành cho trứng 5km và 10km, chỉ dùng miễn phí cho trứng 2km? hay mình nên dùng máy ấp càng nhiều càng tốt để tăng khả năng cho trứng 5km và 10km?

Mục tiêu của mình là tối đa hóa lợi ích ( nhiều pokemon hiếm hơn, nhiều candy hơn) trong khi giảm thiểu được chi phí phải bỏ ra cho máy ấp

Bình luận

Đa số người chơi đều đồng ý rằng nên để dành các máy ấp trứng giới hạn số lần sử dụng cho trứng ở khoảng cách xa hơn vì bạn sẽ có nhiều thời gian hơn khi có nhiều loại máy ấp trứng. theo đó, bạn không nên dùng máy ấp giới hạn cho trứng 2km và không dùng máy ấp vô hạn cho trứng 10 km ( trừ khi hết máy ấp).

 

Đã trả lời vào March 26, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.