Có lợi ích gì không khi để dành máy ấp cho trứng 5 và 10km?

Vì máy ấp khá là ít và đắt nên mình muốn để dành cho trứng 5km và 10km, chỉ dùng miễn phí cho trứng 2km? hay mình nên dùng máy ấp càng nhiều càng tốt để tăng khả năng cho trứng 5km và 10km?

Mục tiêu của mình là tối đa hóa lợi ích ( nhiều pokemon hiếm hơn, nhiều candy hơn) trong khi giảm thiểu được chi phí phải bỏ ra cho máy ấp

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.