Có gì khác biệt giữa thanh ngang và thanh đứt đoạn màu xanh?

Tớ vừa xem qua danh sách Pokemon để xem các loại đòn tấn công mà Pokemon có. Tớ để ý thấy có 1 sự khác biệt nhỏ giữa các loại đòn tấn công. 1 số loại có 1 thanh ngang màu xanh trong khi 1 số khác là thanh ngang đứt đoạn màu xanh.

Có gì khác biệt giữa thanh ngang và thanh đứt đoạn màu xanh?

Có gì khác biệt giữa thanh ngang và thanh đứt đoạn màu xanh?

Có gì khác biệt giữa thanh ngang và thanh đứt đoạn màu xanh?

Có gì khác biệt giữa thanh ngang và thanh đứt đoạn màu xanh?

 

Vậy có ai biết sự khác biệt và ý nghĩa của 2 loại là gì không? Chỉ cho mình với :)

Bình luận
Chấp nhận

Các thanh đó thể hiện bao nhiêu cuộc tấn công thứ cấp phải nạp vào trước khi có thể sử dụng để tấn công được.  1 thanh dài sẽ phải nạp đủ trước khi được sử dùng, và chỉ dùng được 1 lần trước, sau đó phải nạp thêm. Những thanh nhỏ hơn chỉ cần 1 thanh được nạp đầy trước đó là có thể sử dụng, và 1 vài thanh có thể dùng để dữ trữ, khi chỉ 1 thanh dùng được dùng mỗi lần tấn công thứ cấp.

Nó cũng thể hiện sức mạnh tổng quan của đòn tấn công. Tấn công với nhiều thanh nhỏ sẽ gây ra ít thiệt hại mỗi lần tấn công, nhưng có thể dùng thường xuyên. Các thanh lớn gây thiệt hại lớn mỗi lần tấn công, nhưng tốn thời gian hơn để có thể ra đòn lại.

Ngoài ra, số lượng thiệt hại được liệt kê ở bên phải tính cho mỗi thanh. Các thanh này chỉ đơn giản thể hiện số lượng sử dụng và lưu trữ, và lượng nạp cần thiết mỗi lần dùng. Do đó, số lượng thiệt hại được tính cho mỗi lần sử dụng

Đã trả lời vào July 26, 2016

Cho những ai thắc mắc: nhấn đúp = Primary Attack,  Nhấn và giữ = Secondary Attack

vào July 26, 2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.