Có cách nào để lấy lại Pokéball đã ném trượt không?

Có thể lấy lại Pokéball đã ném trượt khi đang bắt Pokémon được không các bạn?

Đã hỏi vào September 24, 2016 Tổng hợp.

Các Pokeball ném trượt thường sẽ lăn sang Pokestop gần nhất bạn nha :)

vào September 24, 2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.