Clan perk ảnh hưởng đến level của donated troop thế nào?

Đã trả lời

Nếu clan của tui đang ở ít nhất là level 5, khi đó tui sẽ có 1 perk để tăng số donated troop ( số quân lính đã cho đi), và số quân đã cho đi sẽ là mức tối đa có thể của troop đó ( VD: một Giant Level 8).

Vậy có phải nó sẽ biến thành level “9” ( vì perk từ level 5 chỉ làm tăng 1 level cho troop) hoặc vẫn ở Level max là 8 không ( nếu là Giant)?

 

Đã hỏi vào December 22, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Troop vẫn chỉ ở level hiện tại thui. 1 Giant level 7 và level 8 có thể thành troop giống nhau khi donate trong clan đó

Đã trả lời vào December 22, 2016
Bình luận

Tớ đang hiện ở 1 clan level 5 đây. Khi donate troop ở level max thì nó vẫn ở level đó thôi. Nhưng nếu bạn donate 1 dragon level 4 thì nó sẽ thành level 5 khi donate

Đã trả lời vào December 22, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.