Cho em hỏi nếu bị kick mà trận đó thắng thì có tính là 1 trận thắng ko ạ

hi

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.