Cho em hỏi có cách nào để giảm giờ bị phạt trong csgo ko em lỡ chém đồng đội nên nó ban em có cách nào giảm ko ạ em có thể dùng bên thứ ba cũng được

Dùng bên thứ ba cũng đcj hỡi hack cũng được em luôn sẵn sang

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.