Cấp độ Steam Profile để làm gì?

Như bạn có thể thấy trong hồ sơ Steam nói rằng mình đang ở cấp 20:

enter image description here

Vậy chính xác thì các cấp độ để làm gì? Chúng có mang lại lợi ích gì hay không? Mình cũng vừa để ý thấy cái dưới đây:

enter image description here

Một số người dùng khác có các vòng tròn màu sắc khác nhau quanh cấp độ của họ. Liệu họ có nhận thêm được lợi ích gì mà những người cấp thấp hơn không nhận được hay không?

Bình luận
Chấp nhận

Lvel càng cao thì càng thêm được nhiều showcase vào hồ sơ, cái bao gồm:

 

enter image description here

 

Bạn nên tham gia nhóm Steam trading card để nâng cấp hồ sơ của bạn.

 

Dịch từ Trading Cards FAQ:

 

Cấp độ Steam là gì? Cấp độ Steam của bạn là tổng hợp các huy hiệu và trưng bày bộ sư tập thẻ trading card và việc tham gia vào các sự kiện Steam. Mỗi huy hiệu kiếm được sẽ tăng XP của bạn, và mỗi 100XP bạn sẽ được tăng một cấp Steam (tối thiếu để bắt đầu)

 

Làm thế nào để thêm một showcase vào hồ sơ? Khi bạn đạt cấp 10 của Stem, bạn có thể chọn và tùy chỉnh một showcase từ trang chỉnh sửa hồ sơ, Mỗi 10 cấp độ Steam bạn sẽ có thêm một showcase, nghĩa là ở cấp 20 thì sẽ có 2 showcase, cấp 30 tương ứng có 30 showcase…

 

Lợi ích trực tiếp từ cấp độ Steam là gì? Bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn để tùy chỉnh hồ sơ và số bạn bè tối đa trên danh sách bạn bè sẽ tăng lên.

Đã trả lời vào August 31, 2016
Bình luận

Cấp độ của steam mang đến những lợi ích sau – mỗi cấp bạn nhận được sẽ tăng lượng bạn bè tối đa có thể có và mỗi 10 cấp bạn sẽ có quyền truy cập vào một showcase trên hồ sơ.

Thông tin chi tiết thêm về những thứ bạn có thể có trên hồ sơ có thể được tìm thấy ở đây: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=145245037

 

Đã trả lời vào August 31, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.