Cái quầng sáng xanh quanh Pokemon là gì?

Đã trả lời

Tớ vừa mới chuyển 1 loạt Pokemon xong và tớ để ý thấy là 1 số Pokemon có quầng sáng xanh ở quanh nó.

Có ai biết cái quầng sáng này có ý nghĩa gì không?

Đây là ảnh quầng sáng của cp159 Zubat so sánh với cp135 Zubat

Cái quầng sáng xanh quanh Pokemon là gì?

Bình luận
Chấp nhận

Quầng sáng xanh có nghĩa là các Pokemon đó mới bị bắt gần đây ( khoảng 0-24 tiếng). Cái này không mang lại tiền thưởng hay lợi thế hoặc bất lợi nào.

Cậu có thể kiểm tra bằng cách phân loại các Pokemon theo thời gian bắt. Tất cả các Pokemon với quầng sáng xanh sẽ được xếp ở trên.

Đã trả lời vào July 18, 2016
Bình luận

Theo kinh nghiệm của mình thì có vẻ như các pokemon với quầng sáng xanh không thể được thêm vào bất kì đấu trường nào.

Thực ra là cũng có thể, nhưng phải sử dụng trong 1 nhóm để bắt/tập luyện.

Đã trả lời vào July 18, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.