Cài game Pokemon Go ở Việt Nam?

Mình được biết là game Pokemon Go đã được phát hành nhưng chỉ giới hạn trên một số quốc gia. Có cách nào để cài game Pokemon Go trên máy mobile ở Việt Nam nhỉ? Mình dùng điện thoại Android.

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.