Thông tin của TrangHa

92
Điểm

Câu hỏi
5

Đáp án
3

 • Đã hỏi vào November 12, 2017

  Xem lại thư mục /Application ở phần ‘Install macOS Sierra’. Nó thường bị xóa khi kết thúc cài đặt hệ điều hành nhưng bạn vẫn có thể tìm được nó.

  Đáp án này được chấp nhận bởi thuanh. vào November 12, 2017 Được 15 điểm.

  • 1520 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào May 19, 2017

  Thử làm theo cách này xem:

  log stream --predicate '(process == "smtpd") || (process == "smtp")' --info
  

  để tớ giải thích nhé: 

  --predicate dùng để lọc lịch sử. trong trường hợp này, nó đang xem quá trình  "smtpd" hoặc "smtp"

  bạn thử làm xem nhé, tớ làm thì được đó

  Đáp án này được chấp nhận bởi lovely. vào May 19, 2017 Được 15 điểm.

  • 1586 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào January 14, 2017

  Tớ cũng từng bị như thế nè. Để sửa thì tớ vào phần “ Purchased” trên App Store, tìm các phần mềm cần cập nhật (xCode, iMovie, GarageBand, Numbers, Pages, Keynote) và chọn “Update”. Sau đó tớ tải lại App mới. Khoảng 15 giây sau, nó hiện trên phần “Updates” bao gồm cả “Software Update” với iTunes mới

  Đáp án này được chấp nhận bởi muphuthuy. vào January 14, 2017 Được 15 điểm.

  • 1419 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm