Thông tin của linh

72
Điểm

Câu hỏi
2

Đáp án
1

 • Đây là cách hiệu quả nhất để vợ mình ngừng sử dụng máy mình để đọc tin lá cải hàng giờ đồng hồ, sau khoảng 4-5 lần mình đòi lại Macbook mà bị cổ ngó lơ:

  echo 'The system is overheating and needs to go to sleep now.' | \
  growlnotify -a 'Activity Monitor' 'OVERHEATED'; \
  sleep 1; \
  say 'Overheated system.'

  Mình cũng làm cách này nhiều lần lắm rồi, cho nên đáng tin đấy.

  • 2533 xem
  • 12 đáp án
  • 0 điểm