Thông tin của dannyphan

107
Điểm

Câu hỏi
7

Đáp án
1

 • Đã hỏi vào August 5, 2016

  Trong bất kỳ cửa sổ Finder hoặc hộp thoại Open/Save nào bạn cũng có thể dùng   ( ‘/’ làm được trong Open/Save) để nhận thanh vị trí từ cái bạn có thể gõ trực tiếp trong thư mục để đến đấy. Thậm chí  nó còn hỗ trợ cho việc hoàn thành bằng phím tắt:

  Hộp thọai Open/Save có vài phím tắt hữu dụng như sau:

  • + RCho biết các mục đã chọn trong cửa sổ finder mới.
  • + I – Cung cấp thông tin cửa sổ hiển thị cho mục được chọn
  • + + > – Hiển thị/ ẩn thư mục ẩn trong hộp thoại
  • + F – con trỏ nhảy đến phần gõ nội dung Find
  • / or ~ – Mở một hộp thoại Go To Folder.
  • + D – chọn thư mục ~/Desktop là nơi ghi thông tin.
  • + + L – chọn thư mục ~/Downloads là nơi ghi thông tin.
  • + . or esc -Bãi bỏ lệnh và xóa cửa sổ hộp thoại.
  • 3680 xem
  • 13 đáp án
  • 9 điểm