Xóa tiêu đề tin tức trên Spotlight Search trong iOS 9?

Đã trả lời

làm thế nào để các tắt tiêu đề tin tức trên Spotlight Search trong iOS 9?
enter image description here

Bình luận
Chấp nhận

Mình nghĩ  cách giải quyết vấn đề nằm ở chỗ tắt “Spotlight Suggestions” ở  General > Spotlight Search. Cơ mà bạn bật “Siri Suggestions” đấy hả? Nó sẽ bị chôn vùi trong cái danh sách đấy!
enter image description here

Đã trả lời vào July 18, 2016
Bình luận

Ở mỹ thì chỉnh lại cái này khá đơn giản. Có một mục gọi là News kiểm soát các nguồn thông tin đấy cho Spotlight.

Làm theo các bước sau:
Mở settings > general > spotlight search sau đó tắt mục “news” (danh sách được sắp xếp theo trât tự bảng chữ cái nên chắc phải kéo xuống một lúc mới thấy)
enter image description here
Sau khi tắt, bạn sẽ nhìn thấy một màn hình tìm kiếm như phía dưới (mình cắt bớt phần biểu tượng phía trên và có một khoảng trống xanh phía dưới)
enter image description here
Mình không thể kiểm tra các vùng khác, nhưng có lẽ sẽ có ai đó khác chỉnh lại lời mình cho đúng hoặc post cho bạn giải pháp khác.

Đã trả lời vào July 18, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.