Xóa imessage trên Apple

Đã trả lời

Tình hình là mình có gửi tin nhắn cho 1 người nhưng người đó không có wifi hay sao ấy, bởi vì mình không thấy hiện dòng chữ” đã gửi”. Do đó, mình đã bật chế độ máy bay và gửi imessage dưới dạng tin nhắn văn bản nhưng nó không gửi được. Sau đó mình nhấn vào tin nhắn và chọn xóa. và giờ mình ngồi đoán xem không biết người đó nhận được tin nhắn chưa. Có cách nào để kiểm tra không các bạn?

Bình luận
Chấp nhận

Một khi bạn gửi 1 iMessage, nếu nó đã được gửi đi rồi, nó sẽ được Apple gửi cho tới khi người kia nhận được thì thôi. 1 số trường hợp bạn không nhận được thông báo “đã xem” do họ đã tắt chế độ đó hoặc thoát ra ngay khi nhận được tin nhắn. kể cả như vậy, nó vẫn sẽ gửi lại khi kết nối lại.

Với tin nhắn SMS, nó dựa vào hãng. Mình có 1 số tin nhắn mà mình biết đã gửi cho mình nhưng mình chẳng bao giờ nhận được luôn, và không có thông báo về việc người kia đã nhận được tin nhắn chưa đối với SMS.

Để biết chắc chắn thì chỉ có thể chờ xem thông báo từ iMessage mà thôi. Mình nghĩ thế

Đã trả lời vào March 5, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.