Văn bản được sao chép từ Terminal với định dạng trong Mavericks (10.9), Yosemite (10.10), và El Capitan (10.11)

Sau khi cập nhật lên Marvericks 10.9, bất cứ cái gì được copy từ Terminal được paste vào một ứng dụng khác sẽ có cùng định dạng đã có trong Terminal, trong trường hợp của mình là chữ đơn cách trắng trên nền đen, như ảnh này:

Problem

(Mình đã dán vài dòng từ Terminal sang cửa sổ New Mail)

Các phiên bản trước (10.8 và trước đó) chỉ dán lại đúng chữ đã được sao chép chứ không hề dán lại nguyên si cả định dạng thế này.

Cái này xảy ra trong các ứng dụng có thể nhận nhiều loại định dạng văn bản. Trong các ứng dụng văn bản đơn giản, như TextWrangler hay TextEdit trong văn bản đơn giản, thì đương nhiên chỉ nội dung được sao chép.

Có thể tắt việc sao chép định dạng của Terminal được không?

Trong  Yosemite (10.10) với cả El Capitan (10.11) cũng bị y như này luôn.

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể tắt việc sao chép/dán định dạng từ terminal bằng cách thay đổi tùy chỉnh thư mục  com.apple.Terminal

Mở Terminal trong Mac, nhập lệnh sau: defaults write com.apple.Terminal CopyAttributesProfile com.apple.Terminal.no-attributes

 

Lệnh này sẽ loại bỏ tất cả các thuộc tính văn bản khỏi việc  sao chép/dán từ Terminal

Đã trả lời vào August 20, 2016
Bình luận

Dùng ‘Paste Matching Style’ là được mà

enter image description here

Nó sẽ giữ nguyên định dạng như của nơi được chèn các ký tự từ Terminal vào.

Vậy, thay vì

enter image description here

giờ bạn sẽ có:

enter image description here

Đã trả lời vào August 20, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.