Ứng dụng Facedown Detection trên iPhone 6 chạy hệ điều hành iOS 9?

Apple nhấn mạnh rằng iPhone – và có lẽ là cả các thiết bị iOS khác – sẽ sử dụng ánh sáng và cảm biến để xác định khi thiết bị đang được đặt úp xuống, và sẽ tắt màn hình kể cả khi có thông báo đến.

Trên iPhone 6 của mình hình như tính năng này lại không hoạt động. Mình có phải bật chế độ tiết kiệm pin low power mode để nó hoạt động hay không?

Bình luận
Chấp nhận

Sự thiết lập bộ đồng xử lí chuyển động chính là thứ chi phối tính năng tiết kiệm pin này.

Vào: Settings > Privacy > Motion & Fitness > Fitness Tracking

Phần cài đặt cho phép bộ đồng xử lý chuyển động và bộ cảm biến tắt màn hình nếu chúng phát hiện màn hình có xu hướng úp xuống mặt phẳng.

Bạn có thể kiểm tra các bộ cảm biến bằng cách kiểm tra chuyển động trong ứng dụng sức khỏe Health ở tính năng đếm bước (ví dụ thế) hoặc bằng cách gọi và kiểm tra bộ cảm biến có tắt màn hình hay không khi nó bị che phủ.

 

 

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Có đấy, bạn nên bật chế độ tiết kiệm pin Low Power Mode để cho tính năng này hoạt động.

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.