Màn hình không phản hồi trên iphone 6 có mật khẩu

Có cách nào để vào iPhone 6 khi:

  1. màn hình “đóng băng” (không hoạt động, không phản hồi) và
  2. mình có đặt mật khẩu, vì vậy, làm gì với máy (kể cả reset lại) cũng cần đăng nhập vào trước đã
Bình luận
Chấp nhận

Buộc máy khởi động lại có thể giải quyết vấn đề màn hình không phản hồi.

Link đến trang trợ giúp của Apple: https://support.apple.com/en-in/HT201559

You should force restart your iPhone, iPad, or iPod touch as a last resort, and only if it’s not responding. To force restart your device, press and hold both the Sleep/Wake and Home buttons for at least ten seconds, until you see the Apple logo.

Để anh dịch cho chú luôn nha: 

“Bạn nên buộc iPhone iPad, hay iPod khởi động lại như là phương án cuối cùng và chỉ khi máy không phản hồi. Để buộc máy khởi động lại, nhấn và giữ cả 2 nút Sleep/Wake và Home trong khoảng ít nhất là 10s cho đến khi bạn nhìn thấy logo của Apple.”

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.