Thanh trạng thái của iPhone 6, nhìn ảnh phía dưới xem, biểu tượng này có nghĩa là gì?

Biểu tượng  điện thoại và bàn phím nằm phía trên cùng, cạnh biểu tượng bluetooth là gì vậy?

P.s: Mình dùng iPhone 6 nha

symbol

Bình luận
Chấp nhận

Biểu tượng đấy ngụ ý rằng “iPhone được cài đặt để làm việt với một máy TTY.”

Máy TTY được viết tắt cho máy teletype là một loại máy tính giao tiếp, được sử dụng bởi những người khiếm thính (điếc hoàn toàn hoặc khả năng nghe bị tổn hại một phần), máy này giúp họ giao tiếp bằng cách đánh máy và đọc tin nhắn văn bản. Nếu bạn có Bộ chuyển đổi iPhone TTY, bạn có thể dùng iPhone với máy tính giao tiếp teletype.

Nếu bạn thấy biểu tượng điện thoại-bàn phím trên thanh trạng thái, điều này có nghĩa là TTY đang được bật. 

Nếu muốn tắt nó đi hoặc bật lên, vào Settings > Phone.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây https://support.apple.com/en-vn/HT201906

Đã trả lời vào July 28, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.