Tạo 1 thư mục trong /home trên MacOS Sierra

Đã trả lời

Mình có được 1 mã cũ PHP. Có 1 đoạn tham khảo tới /home/project mà mình không thay đổi được.

Mình đang dùng MacOS/Sierra và nó không cho phép mình tạo thư mục trong /home

sudo mkdir /home/myproj

mkdir: /home/myproj: Operation not supported

Mình chỉ mới dùng MacOS gần đây thôi.

Mình đã thử sudo nhưng vẫn không được

Mình còn nghĩ có thể là symlink nhưng vẫn không được

Mình đã thử vô hiệu hóa SIP 

 

$ csrutil status
System Integrity Protection status: disabled.

Nhưng vẫn bị lỗi như vậy

mkdir: /home/foo: Operation not supported
Đã hỏi vào October 26, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

IIRC/home và /net có thể dùng bởi các dịch vụ thư mục như AD hoặc OD. Đây là những điểm kế nối được tạo ra bởi file auto_master. Thông thường chúng không được dùng cho những thứ khác, đặc biệt là trên Mac.

gõ dòng /home auto_home -nobrowse,hidefromfinder vào file /etc/auto_master và nhấn sudo automount -vc hoặc khởi động lại

sau đó bạn có thể tạo thư mục trong /home với sudo mkdir -p /home/subdir.

Khi nào là việc xong với mã PHP. Xóa thư mục tron /home và nội dung của nó và khôi phục tệp auto_master cũ bằng cách bỏ dòng đã viết trong/home

Đã trả lời vào October 26, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.