Tại sao tính năng “popular mear me” trên app store trống?

Mình vừa mua iP gần đây.
MÌnh k biết vì sao tính năng “popular near me” trên app store lại trống… Mình đã bật Location Service cho nó, từ ảnh chụp màn hình dưới đây mọi người cũng có thể thấy biểu tượng vị trí trên thanh trạng thái.
Vì sao lại bị lỗi này nhỉ?
enter image description here

Bình luận
Chấp nhận

Mình từng gặp vấn đề tương tự bạn, mình sửa bằng cách cài đặt lại  Location and Privacy trong Settings > General > Reset. Đợi một lúc sau khi cài đặt lại, sau đó danh sách đấy sẽ biến mất.
Nhớ cho phép bất cứ cái gì liên quan đến App Store.

Đã trả lời vào July 16, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.