Tại sao rìa iPhone 6 có một đường gạch dày?

This gap is whatI'm talking aboutAppe không bao giờ giữ dù chỉ một dấu chấm trên phần cứng của thiết bị nếu nó không mang chức năng gì. Nhưng tại sao iPhone 6 có một đường vạch dày  ở rìa? ai biết k?

Bình luận
Chấp nhận

Đấy là chỗ dành cho ăng ten của điện thoại. (hướng về phía dưới của điện thoại cũng có 1 cái)
Công nghệ anod nhôm gây ra việc tín hiệu bị suy giảm nghiêm trọng, do đó, nhựa – như là những mảnh đó là cần thiết để phá vỡ lớp vở kim loại.

Đã trả lời vào July 17, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.