tại sao không xóa được ảnh trên icloud?

Tại sao tôi muốn xóa ảnh trên icloud mà không xóa được. và có hiện thông báo ” ảnh icloud đã tắt, còn 29 ngày để chắc chắn rằng bạn có bản sao đầy đủ ảnh và video của mình” Tôi phải làm sao để có thể xóa được nó ngay lập tức?

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.