Tại sao file dưới dạng chấm-gạch dưới ._ được tạo và làm sao để tránh việc này?

Đã trả lời

Mình sử dụng nhiều hệ điều hành khác nhau trên nhiều thiết bị khác nhau và ở nhiều địa điểm khác nhau. Mình sử dụng một ổ USB ngoài để lưu tài liệu.

Mình mới dùng Mac OS X và mình vừa phát hiện rằng có nhiều file được tạo với đầu có dạng “dấu chấm gạch dưới” ._

Câu hỏi đặt ra là: 

Tại sao file ._ được tạo?

Mục đích của nó là gì?

Làm sao để tránh việc này?

Bình luận
Chấp nhận

Việc tạo file ._ là không thể tránh khỏi. Nó được tạo ra để lưu trữ thông tin tập tin mà nếu không có nó máy sẽ đi vào một thuộc tính mở rộng trên HFS+ (Apple native) hoặc Unix/UFS volumes. Trong các phiên bản Mac OS cũ hơn, nó là một phần nhỏ của tập tin, được gọi là resource fork. Sự hoạt động của tập tin Finder sẽ tự động tạo ra chúng để chứa các thông tin biểu tượng, thêm vào Time Machine lưu trữ một vài thông tin trong đó để nếu bạn sao chép một tập tin được back up qua TM, nó cũng sẽ có các thông tin đã được sao chép.

(Cái này chẳng có gì mới cả, mình vừa nhận ra rằng XP và các phiên bản cũ hơn hóa ra cũng như thế, mặc dù cũng không phải là quá nhiều.)

Đã trả lời vào July 27, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.