Tại sao App Store trên Mac hiển thị nút mở bên dưới biểu tượng trình cài đặt macOS Sierra?

Đã trả lời

Trước đấy mỗi khi cài đặt macOS Sierra trên Mac, mình thường mở macOS Sierra trên App store, ở đó có 1 tùy chọn để cài đặt lại/tải xuống trình cài đặt, nhưng hiện tại mình đang thấy 1 nút mở bên dưới biểu tượng macOS sau khi cập nhật phiên bản mới nhất của macOS Sierra là sao vậy?

Tại sao App Store trên Mac hiển thị nút mở bên dưới biểu tượng trình cài đặt macOS Sierra?

Đã hỏi vào November 12, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Xem lại thư mục /Application ở phần ‘Install macOS Sierra’. Nó thường bị xóa khi kết thúc cài đặt hệ điều hành nhưng bạn vẫn có thể tìm được nó.

Đã trả lời vào November 12, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.